Čo je nutné vybaviť pred odchodom na materskú (2020)?

0
1023

Pred odchodom na materskú dovolenku nesmieme zabúdať na zopár dôležitých povinností, ak chceme dostávať mesačne materský príspevok. Postup sa líši podľa toho či sme niekde zamestnané, nezamestnané a evidované na úrade práce alebo či sme  živnostníčkou.

Postup:

Ak sme zamestnankyňou:

  • Mali by sme informovať zamestnávateľa o svojom stave a predložiť mu lekárske potvrdenie – väčšina žien zamestnávateľovi oznamuje svoje tehotenstvo do 6teho mesiaca tehotenstva. Niektoré tak učinia hneď ako je im vystavená tehotenská knižka (čiže okolo 10 týždňa tehotenstva). Oznámenie tehotenstva zamestnávateľovi má svoje výhody keďže podľa Zákonníka práce majú tehotné ženy osobitné práva a výhody. To či takéto výhody sú pre vás nutnosťou závisí od druhu vašej práce – napríklad či dvíhate ťažké balíky alebo často cestujete lietadlom na rôzne služobné cesty. Ak však zamestnávateľovi písomne teda aspoň prostredníctvom e-mailu neoznámite, že ste tehotná samozrejme takéto práva ani výhody využívať nemôžete.  Aj keď máte so zamestnávateľom priateľský vzťah je lepšie mu vždy oznámiť tehotenstvo nielen ústne, ale aj písomne – nech o tejto skutočnosti a o tom, že ste informáciu nadriadenému podali existuje doklad.  Takýto list sa formuluje približne nasledovne:

„Podľa § 40 ods. 6 Zákonníka práce Vás týmto listom ja dolupodpísaná……..meno a priezvisko…………………. informujem o svojom tehotenstve, o čom predkladám aj lekárske potvrdenie, ktoré je priložené k oznámeniu. Aktuálne som v …………….uvediete týždeň tehotenstva ……….. a môj predpokladaný nástup na materskú dovolenku je dňa: ……..dátum……. “

Dátum …………..                                                                                                                          …………………                                                                                                                    podpis

Samotné lekárske potvrdenie vám vystaví váš gynekológ prípadne si len ofotíte vašu tehotenskú knižku.

Približne v 34. týždni vám váš gynekológ vystaví tlačivo žiadosti o materské, ktoré odnesiete svojmu zamestnávateľovi resp. na personálne oddelenie a na základe tohto tlačiva váš zamestnávateľ oznámi pobočke Sociálnej poisťovne začiatok a koniec čerpania vašej materskej dovolenky. V prípade slobodných mamičiek zamestnávateľ žiada aj o čestné prehlásenie, ktoré má vyzerať nejako nasledovne:

Čestné prehlásenie

Ja, dolupodpísaná:

Meno a priezvisko:………………………………………………

Rodné priezvisko:………………………………………………..

Dátum narodenia…………………………..miesto narodenia……………………….

Rodné číslo……………………………………..

Posledný trvalý pobyt v SR……………………………………..

Číslo občianskeho preukazu……………………………..

Čestne prehlasujem, že som slobodná a domácnosť zdieľam s partnerom, s ktorým náklady na domácnosť uhrádzame spoločne – resp domácnosť nezdieľam so žiadnou inou osobou a náklady na domácnosť uhrádzam sama.

Vyhlasujem, že údaje, ktoré som uviedla sú pravdivé a že si uvedomujem právne následky nepravdivého vyhlásenia. Zároveň vyhlasujem, že ak dôjde k nejakej zmene, včas to písomne zamestnávateľovi oznámim.

V miesto……………………..dňa…………………….                                                               ………………..podpis

Prípadne sa môže stať. Že váš zamestnávateľ to síce priamo Sociálnej poisťovni neoznámi (keďže to nie je jeho povinnosť), ale potvrdí vám toto tlačivo a vy ho samy odnesiete do pobočky Sociálnej poisťovne.

Ak ste nezamestnaná a evidovaná na úrade práce:

  • Podľa legislatív úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ste ako uchádzačka o prácu povinná plniť povinnosti vyplývajúce z evidovania na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Potvrdenie o aktívnom hľadaní práce musíte nosiť až do obdobia 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Následne sama osobne alebo poštou oznámite Sociálnej poisťovni svoj nástup na materskú dovolenku a to prostredníctvom predloženia tlačiva žiadosti o materské, ktoré vám vydá váš gynekológ.

Ak ste živnostníčka:

  • Podobne ako pri nezamestnaných aj vy ako živnostníčka si musíte zájsť na Sociálnu poisťovňu samé a nahlásiť nástup na materskú predložením tlačiva žiadosti o materské.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here